Sarap ng Bibingka at lambot ng Mamon pinagsama.
Mas masarap, Mas malaki, Mas sulit!

Bibing-mamon